Pretraga
Novogradnja logo

Savjeti pri prodajiSavjeti pri prodaji

15 savjeta - Kako da bolje prodate svoju nekretninu!
Postoji vie na?ina, kako moete olakati i ubrzati prodaju svog stana. Ako primenite savjete lake i bre ce te prodati stan i postici
najbolju cenu na tritu.

Priprema za prodaju

Nakon donoenja odluke o prodaji pripremite Vau vlasni?ku dokumentaciju i provjerite da li je u potpunosti ispravna i kompletirana.
Ukoliko niste sigurni da je sve u redu obratite se Agenciji koju ste odabrali kako bi je ona provjerila i dala Vam savete ta je sve
neophodno da se uradi da bi dokumentacija bila potpuno ispravna i kompletna, osim u slucaju ako to nije mogu?e. Predlaemo Vam
da sklopite ekskluzivni ugovor o prodaji Vae nekretnine sa Agencijom koju ste odabrali jer ?e u tom slu?aju Agencija i agent koji ?e
biti zaduen za kupoprodaju Vae nepokretnosti biti dodatno motivisan da posao obavi to kvalitetnije i uspenije u Vau korist. U
tom slu?aju Vi ?ete znati sa kim sara?ujete i izbegavate varijante da Vam se ve?i broj raznih agenata koje niste provjerili etaju kroz
stan i dovode raznorazne i neprovjerene kupce. Predlaemo Vam da iskreno i u poverenju saradujete sa odabranim agentom kako
bi on raspolagao sa svim relevantnim podacima koji su bitni za prodaju Vae nekretnine i samim tim kako bi prodaja bila to
uspjenija za Vas.

Prodavcima takode preporu?ujemo da izaberu agenciju koja ?e voditi Vau prodaju i u koju ?e te imati poverenja da ?e to uraditi na
najbolji na?in. Agentu koji ?e biti zaduen za Vau prodaju saoptite elje i sve bitne elemente u vezi prodaje, kako bi on mogao to
uspjenije i povoljnije da je realizuje u Vau korist. Ukoliko budete neiskreni i ne saoptite bitne informacije, to ?ete uraditi na vlastitu
tetu i na tetu Agencije.

Ne preporu?ujemo Vam da ostavljate Vae brojeve telefona vecem broju Agencija i Agencijama koje niste provjerili radi Vae zatite
i diskrecije.

Ako prodajete Vau nekretninu ve?a je vjerovatno?a da ?ete je bre i povoljnije prodati preko Agencije koja ima veliki broj nekretnina
u ponudi, jer to zna?i da je na dobrom glasu I da su najbolji za saradnju.. Ako istovremeno prodajete i poslje kupujete nepokretnost
bolje je da kupoprodaju zavrite preko jedne Agencije u koju ste ve? stekli povjerenje.

1. Iskoristite sve prednosti Prvog utiska

Kad Vam u stan dolaze potencijalni kupci, razmiljajte kao da Vam u posetu dolaze gosti. Ponaajte se ljubazno, budite prijatni,
posvetite im domacinsku panju ali nenametljivo. Ponudite ih kafom ili sokom, kako bi ste mogli malo da se upoznate sa kupcem,
naravno ukoliko on to eli. Ne dozvolite da Vam serija ili fudbalska utakmica budu vanije od kupaca. Ovakvim pristupom ste stekli
simpatije kod kupca, a to je korak ka uspenoj prodaji!

2. Napravite idealno okruenje

Evo Vam idealne prilike da napravite veliko spremanje stana. O?istite tepihe, operite prozore, uglancajte nametaj, neka kuhinja i
kupatilo blistaju a cijela kuca neka mirie. Vratite knjige na police, poredajte ukrase i figurice, promenite sijalice, izravnajte slike,
obriite prainu.... Kada Vam dode kupac neka se ose?a prijatno, a i Vama ?e biti lake da nepoznatoj osobi prezentujete stan. Sve
vrijeme prodaje moete da uivate u svom stanu, a kupca da do?ekate odmorni i sa osmehom na licu.

3. Pustite svjetlo u stan

Prije nego to do?e kupac, ako je dan, podignite roletne i pustite svjetlo u stan. Kupac voli da vidi da je stan svjetao, jo ako imate i
ljep pogled sa prozora ili terase...

4. Napravite mjesta u pomo?nim prostorijama

Ako ste do sada ostavu ili pajz koristili za sve i svata, pogledajte koje su to stvari koje Vam vie ne trebaju. Bacite ih, ili ih
poklonite. Ono to elite da ostavite poredajte po nekom redosledu, kako bi pomo?ne prostorije mogle da izgledaju ve?e. To isto
vai i za podrume i lo?e.

5. Sklonite nepotrebne stvari

Ako Vam se na ormarima i plakarima nalaze kutije, ispod kreveta i po ?okovima soba gomila stvari koje smanjuju prostor,
razmotrite mogu?nost nove reorganizacije svega. Kada Vam do?e kupac, on eli da vidi koliko su prostrane i komforne prostorije u
Vaem stanu, od razbacanih stvari i kra moe samo da pobjegne ili da stvori pogrenu sliku o stanu.

6. Proverite stan prije dolaska kupca

Ukoliko ste strastveni pua? ili zagrieni kuhar, pre nego Vam do?e kupac, provjetrite stan. Mnogo kupaca su nepua?i a mnogi od
njih, uz duno potovanje, moda nece ceniti mirise Vaih kuhinarskih specijaliteta.

7. Postavite spava?u sobu kao iz snova

Prikaite kupcu kako je ljepo odmarati se u Vaoj spava?oj sobi. Ljepi prekriva?i za krevet u boji, zategnuta posteljina na krevetu i
?iste zavjese, stvori?e prijatnu sliku o budu?em odmoru koji ce kupac provoditi u spava?oj sobi. Ras?istite natkasne od suvinih
stvari.

8. Osvjetlite stan no?u

Ako Vam kupac do?e u ve?ernjim satima, osvetlite prostorije sa ljepim indireknim svjetlima. Dobro postavljena lampa, moe sobe
napraviti mnogo prijatnijim.

9. Izvedite psa u etnju, sklonite ma?ku

Neki ljudi se plae pasa ili su alergicni na ma?ke. Ako ste u mogu?nosti svog ljubimca poaljite u etnju, na njegovo zadovoljstvo, ili
ga sklonite a kupca upozorite da se Va ljubimac nalazi u nekoj od prostorija. Nema nikakvog efekata ako Vam se kupac oduzme od
straha, ili ga obuzme napad kihanja, i reda radi protr?i kroz stan.

10. Izbegavajte prepunu kucu

Kada Vam do?e kupac izbjegavajte da Vam je ku?a puna prijatelja. Kupac ?e se pred tolikim brojem nepoznatih ljudi osje?ati
neprijatno i gleda?e da se to kra?e zadri, a Vi ?ete se unervoziti.

11. Izbjegavajte preklapanje vie kupaca

Nemojte da dozvolite da Vam se vie kupaca nade u stanu u isto vreme, a pogotovo kada ih dovode dva razlicita agenta iz
konkurentskih agencija. Prvo, stvara se guva a Vi ne moete da budete na svim mjestima u isto vrijeme. Ako neto nestane iz
kuce, sami ste krivi. Druga stvar je da jedan od kupaca, u elji da "trguje" po?ne da glasno iznosi mane stana, ?ak i nepostojece, pa
?e se to sigurno odraziti i na miljenje drugih kupaca.

12. Narodnjaci i Rokenrol

Kakvu vrstu muzike volite to je Vaa stvar, ali kada do?e vrijeme da Vam do?e kupac stiajte muziku, jer moda se muzi?ki ukusi
kupca i Vas razilaze. U svakom slu?aju, za ozbiljnu odluku je ipak potrebna manje napeta atmosfera.

13. Ne pravite rasprodaju po stanu

Kada Vam do?e kupac, nemojte da kupcu nudite stvari koje Vam vie ne trebaju, npr. nametaj. Imajte na umu da Vas o?ekuje
mnogo veci posao koji treba da zakljucite! Na primer da prodate stan.

14. Izbegavajte zajedni?ke poznanike

Nemojte se na silu truditi da u razgovoru sa kupcem pronadete zajedni?ke poznanike! ?ak i ako uspete u tome, moda ste ba
pronali osobu koju Va kupac ne moe da vidi o?ima! Vjerujte, to ?e ujedno biti i posljednji put da ste videli tog kupca.

15. Dopustite kupcu slobodu razgledanja

Kupcima je bitno da je sa stanom sve u redu, pa po neki malo ?udniji zahtev ne treba da Vas iznenadi, Ne zaboravite da Vi
prodajete stan, pa zahtjevi tipa da se malo podigne tepih, pomjeri plakar ili da se premere sobe, ako ve? nemate skicu stana sa
ta?nim dimenzijama, i nisu tako strani.

Greke pri prodaji

Visoka po?etna cena

Postavljanje previsoke po?etne cijene moe da bude jednako loe kao i postavljanje preniske cijene. Ako je po?etna cijena
previsoka Va oglas nece primjetiti onaj deo kupaca koji inace trae nekretninu u opsegu u kojem bi Vaa trebala da bude.
Pogreno je miljenje da ?ete uvek biti u mogucnosti da prihvatite niu ponudu, jer postoji ansa da tu ponudu nikada ni ne dobijete,
iz prostog razloga to su kupci koji su bi ina?e bili zainteresovani za Vau nekretninu odbijeni visokom cijenom i ni ne razmatraju je
ozbiljno. Poslje izvesnog vremena bez ponuda spusti?ete cenu, ali ste tada ve? propustili ansu da svoju nekretninu ponudite
ozbiljnim kupcima. Pocetnu cijenu je jo tee odrediti u situcijama naglih promena na tritu. Klju?no je da ste svesni svoje pozicije i
kretanja na tritu i pri odre?ivanju po?etne cijene i tokom pregovora. Posao je profesionalaca, Agenata za promet nekretninama da
uvek znaju trine trendove i zato je njihova ekspertiza i pomoc u procesu kupovine i prodaje dragocena.

Odlaganje popravki

elite da Vau nekretninu u?inite to atraktivnijom, da uve?ate dobit (ili umanjite gubitak) i prodate brzo. Ve?ina kupaca tri
nekretninu koja je u stanju da nije potrebno nikakvo dodatno ulaganje. Oni kupci koji su spremni da se prihvate popravki i sre?ivanja
?e svakako trokove ura?unati u svoju ponudu i ponuditi manje. I na jedan i na drugi na?in ne tedite nita a rizikujete da prodaja
bude spora ili ?ak i nemogu?a.

Spoljanji izgled

Ukoliko prodajete ku?u nemojte da zaboravite da ?e ve?ina kupaca vau ku?u prvo pogledati iz automobila. Vaa ku?a ima oko 30
sekundi da ostavi dobar prvi utisak. Zato nemojte tedeti truda da oiate travu, ofarbate ogradu, pokupite li?e ili popravite oluk.
Vaa kuca mora potencijalnim kupcima da poruci: "Kupi me", da bi ste je prodali dovoljno brzo i po dobroj ceni.

Nefleksibilne opcije pla?anja

Da bi kupci lake pristali na cenu koju trite budite spremni da ispoljite fleksibinost. Iako na naem tritu to jo uvek nije praksa
mogu?nost kupovine na kredit pomae kupcima da se odluce i pristanu na traenu cenu. Ukoliko prodajete nameten stan moete
da ponudite garanciju na ure?aje, belu tehniku, bojler ili instalacije.

Nastupanje bez Agencije

Kada ste bolesni idete kod doktora. Kada neto nije u redu sa Vaim kolima traite savet mehani?ara. Za pravni savet idete kod
advokata. Zato onda da prodajete ili kupujete nekretninu bez pomo?i profesionalca.

Zato smetate?

Prisustvo vlasnika ?esto moe da smeta kupcima. Zato, prepustite pasao agentu za nekretnine i nemojte da smetate. Kupac treba
da se ose?a kao neko ko eli da ivi u prostoru koji razgleda a ne kao uljez.

Ovako ili nikako!

Nemojte biti kruti u pregovorima. U interesu je i Vas i kupca da se dogovorite. Zato prepustite Vaem agentu da pregovara o
uslovima i ceni i prihvatite njegove sugestije.

Gvode se kuje dok je vruce!

Jedan od najvanijih koraka koji moete preduzeti je da odmah odgovorite na ponudu. Kada kupac daje ponudu on je raspoloen da
kupi. Raspoloenje se, kao to Vam je poznato menja, i svakako da ne bi ste eleli da propustite ansu samo zato sto ste
odugovla?ili sa odgovorom.