Pretraga
Novogradnja logo

Sip

Sarajevo

Investitor: domoinvest
Pretraga

Marketing


Opis

omoinvest vrši stručni nadzor i izradu Izvedbenog projekta za stambeno-poslovni objekat na Šipu, ulica Branilaca Šipa bb.
Gradnja objekta počela je 2016. god. Trenutno je traju građevinski radovi na dvije lamele (lamela 1 – prvi sprat, lamela 2 –
prizemlje) i vrše se pripreme za početak i treže. Objekat nudi 31 stan raspodjeljen na pet etaža, od prizemlja do četvrtog sprata, te
poslovni prostor na cijeloj suterenskoj etaži sa mogućnošću manipulacijom prostora po volji kupca. Glavni dio vanjskog uređenje
čini široki plato ispred poslovnog prostora, u koji ulazi zelena površina sa vanjskim parkingom za potrebe objekta. Koliko je
uloženo u funkcionalnost i efikasnost, toliko je i u estetiku objekta. Objekat će se jasno isticati, prije svega po dizajnu, odnosno
obliku i visini, a onda će različiti materijali (imitacija drveta, granit i završni fasadni sloj-bijela boja) proizvesti jednu estetski
kvalitetnu arhitektonsku cijelinu.

Konstrukcija

Međuspratne AB konstrukcije imaju debljinu 15cm sa konzolno isturenim dijelovima za terase. Središnji dio objekta pokriven je
ravnom pločom debljine 15cm sa slojevima ravnog krova. Vertikalne komunikacije između etaža predviđene su dvokrakim
stepeništem širine kraka 120cm i liftovima koji su smješteni u AB jezgro.

Bravarija i Stolarija

Portali za poslovne prostore izvode se od eloksiranog aluminijuma tipa FEAL TERMO 65 sa ispunom termopan stakla
4+16+4+16+4 mm sa low E premazom i punjene argonom Vrata u stanovima rade se od pune hrastove masive obrađene na
vodenoj bazi i finalno lakiranje x2. Ulazna vrata za stanove su protupožarna / protuprovalna sa jezgrom od galvaniziranog čelika
sa blindom bravom. Prozori zidarskih otvora 160cm, 100cm i 120 cm se rade od šestokomornog ALUPLAST profila sa
ugrađenim lajsnama. Staklo je trostruko termopan. Ograde za terase su izvedene sa nadzidom visine 60cm, d=15cm i lamistal
staklom debljine 8.8.2.

Obrada unutrašnjih površina

Prvoklasne podne keramičke pločice u stanovima su dimenzija 30x30cm, dok su u poslovnom prostoru 40x40cm. Podovi u
sobama obrađeni su hrastovim parketom sa obaveznim lajsnama na uglovima prostorija. Obrada zidnih površina se radi
poludisperzivnom bojom. Svi otvori i zidni dio ograde pokrivaju se sa kamenim klupicama odgovarajuće širine.

Grijanje objekta predviđeno je na plin.

Stambeno-poslovni objekat Pod.+Sut.+Pr.+4

Koncept

Objekat je koncipiran u vidu dvije kule međusobno povezane etažama podruma, suterena i prizemlja.
Namjena objekta po etažama je slijedeća:
-Podrum - garaža
- Suteren - poslovni prostor
- Pr. + 4 - stambeni prostori

Neto površine objekta po etažama su slijedeće:
- Podrum 616,73m2
- Suteren 609,67 m2
- Prizemlje 588,49 m2
- Prvi, drugi i treći sprat po 447,81m2
- Četvrti sprat 410,08m2

Ukupna neto površina cijelog objekta iznosi 3568,40 m2.


Za sve dodatne informacije molimo da kontaktirate na:
Mob: + 387 61 426 407
E-mail: mirnes@general-servis.ba

Map

Kontakt podaci

Investitor: domoinvest
Sarajevo

Ostali projekti

Svi projekti