Pretraga
Novogradnja logo

Saray Residence Mejtaš

Sarajevo

Investitor: H&L Groep
Završetak gradnje: 2015
Pretraga

Marketing


Opis

Saray Residence Mejtaš se nalazi u ulici Nikole Kašikovića 6 na iznimno atraktivnoj lokaciji u centru grada. U neposrednoj blizini se
nalazi sva potrebna infrastruktura za život u urbanoj sredini. U krugu od oko 500 m nalaze se ulica Ferhadija, ambulanta Mejtaš,
Ekonomski fakultet UNSA, Muzička akademija Sarajevo, te ostale obrazovne i kulturne ustanove, trgovine, apoteka, pijaca,
restorani, stajališta javnog gradskog saobraćaja i taxi stajalište.Prilikom gradnje koriste se samo moderni i kvalitetni materijali koji
zadovoljavaju najviše standarde kvaliteta i osiguravaju trajnost.

Stanovi imaju etažno plinsko grijanje koje uz vrhunsku izolaciju osigurava racionalno korištenje energije za sve stanare. Vanjske
roletne i klima uređaj je gratis za sve stanove u stambenom objektu Saray Residence Mejtaš.

Ukupna površina objekta je 1.061,93 m² s predviđenim suterenom – garažom, visokim prizemljem i tri sprata. U suterenu se nalazi
osam garažnih mjesta i četiri ostave. Iz suterena je omogućen pristup ostalim etažama putem lifta. U stambenoj zgradi se nalazi
ukupno dvanaest stanova koji se dijele na: dvosobne, trosobne i četverosobne stanove.

O stambenom objektu Saray Residence Mejtaš

Oblikovno objekat je savremeno tretiran, sa materijalizacijom površina odgovarajućoj vremenu u kome je nastao. Projektom tretirani
objekat se estetski i oblikovno uklapa u postojeće okruženje i obogaćuje ga kao savremeni objekat koji daje ovom prostoru pečat
vremena u kome je nastao. Materijali koji su korišteni u projektu i od kojih je planirano izvođenje objekta zadovoljavaju najviše
standarde kvaliteta i osiguravaju trajnost, kvalitet i najzahtjevnije uslove u eksploataciji objekta, a istovremeno osiguravaju efikasnu
toplinsku izolaciju, visoke zahtjeve za hidroizolacijima, te zaštitu od požara.

Zidani zidovi izvode se šupljom blok opekom 20cm (vanjski i unutrašnji zidovi) i 10 cm pregradni unutrašnji zidovi. Pregradni zidovi
između stanova su od armiranog betona debljine 20cm

Fasadni sistem je EPS F termoizolacija debljine 10 cm sa završnom silikatnom žbukom, dok je garaža obložena sa Xps30
termoizolacijom debljine 5 cm i završno obložena kulirom.

Svi dimnjaci , ventilacije i fekalne vertikale u objektu su obzidani porobetonskim pločama debljina 5 i 7 cm . Na mjestu gdje se treba
montirati plinski bojler(vešeraj) i razdjelnik grijanja, obziđuje sa porobetonskim pločama debljine 7cm. Dimnjaci i ventilacije iznad
krova se obziđuju punom opekom na kant debljine 12cm. Instalacioni zid u kuhinjama se zidani parobetonskim pločama debljine
7cm.

Svi zidani zidovi se malterišu(osim gipskartona i zidova na kojima se postavlja EPS-F), gletuju i finalno boje poludisperzivnom bojom
(2×). Stropovi stanova se zidarski obrađuju završno gletuju i boje poludisperzivnim bojama 2x.

Krov objekta je ravni krov sa završnom obradom od sarnafila 15G – sintetička membrana.

Podovi u objektu su projektovani kao plivajući podovi ukupne debljine 10 cm sa završnom obradom u skladu sa namjenom
prostorije. Kao podna obloga u sobama projektovan je tarket debljine 14mm, dok su u mokrim prostorijma predviđene keramičke
pločice I klase. Na lođama i terasi je projektovana protuklizna keramika l klase.

Stubišni prostori se obrađuju kamenim pločama, kao i stepenište.

Zidovi kupatila se oblažu čitavom visinom prvoklasnim keramičkim pločicama. Zidovi kuhinja se oblažu do 1,5m visine keramičkim
pločica, a zidovi ostalih prostorija se boje paropropusnim poludisperzivnim bojama.

Unutrašnja vrata su drvena, puna od MDF-a furnirana plemenitim prirodnim furnirima, ulazna vrata u stanove protivprovalna i
protivpožarna T60.

Prozori su od kvalitetnih AL profila sa prekinutim termičkim mostom i ostakljenjem troslojnim low-e termopan staklom sa
unutrašnjom roletom.

Hidroizolacija dijelova objekta izloženih vanjskim uticajima vlage se izvodi sa aditivima za volumensku hidroizolaciju koji se dodaju u
beton i sa sistemom injekcionih cjevčica i bubrećih membrana. Unutrašnje hidroizolacije rade se bešavnim hidroizolacijama.

Horizontalni plinski kanal u suterenu-1 se vodi pri stropu i zatvoren je 3×1,25cm –troslojnim gipskartonskim pločama i zaptiven
vatrootpornim crvenim silikonom. To isto važi i za vertikalni plinski kanal u stubištu koji ima svoju ozidanu ozraku iznad krova.

Vodomjeri i hidrantska mreža su zatvoreni dvostrukom vlagoodbojom platom od gipaskartonskih ploča, a jaka i slaba struja su
zatvoreni dvostrukom platom od običnih gipskartonskih ploča.

Ugradbeni vodokotlići se zatvaraju dvostrukom vlagoodbojom platom od gipaskartonskih ploča.

Gipskartonske ploče se bandažiraju, gletuju i finalno boje poludisperzivnom bojom (2×).

Okno lifta na krovu ima svoju potrebnu ozraku.

Finalna obrada garaže je epoksidna smola-epoksid.

Ograda na stepeništu i francuskim prozorima je od čeličnih kutijastih profila 6×6 cm kao vertikalnih nosača, ankerisana papučicama
za ab podnu konstrukciju. Ograda na stubištu ima drveni rukohvat od punog drveta.

Ispuna – vertikale od čeličnog flaha na razmacima od 12cm, zavarene na donju horizontalu od kutijastih profila 6x2cm i gornju
horizontalu -rukohvat 6×2 cm. Sve vareno punim varom, varovi finalno obrušeni. Bojenje temeljnom bojom i završnom bojom 2× po
izboru projektanta. Visina ograde je 100cm.

Ograda na lođama od lamistal stakla 8.8.1 ukupne visine 100 cm.

Nosač stakla je U profil formiran od čeličnog lima visine 10 cm koji se veže za ab konstrukciju kroz profil samourezujućim vijcima i
dodatno ankeriše na estrih pomoću L profila vijcima. L profil se ispuni silikonskom gumom koja učvršćuje staklo.

INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE

Objekat se, po projektu, priključuje na postojeću vodovodnu i postojeću kanalizacionu mrežu. Očitanje potrošnje vode mjeri se
pojedinačnim vodomjerima za svaki stan.

U kupatilima i kuhinjama su obezbjeđeni dovod sanitarne i odvod fekalne vode.

Kupatila su opremljena prvoklasnim sanitarnim uređajima (konzolne WC školjke sa ugradbenim vodokotlićem, umivaonici sa
jednoručnim baterijama, modernog dizajna i vrhunskog kvaliteta.

U objektu je projektovana odgovarajuća hidrantska mreža.

Detaljniji podaci dati su u projektu vodovoda i kanalizacije.

ELEKTROINSTALACIJE

Gruba instalacija jake i slabe struje razvodi se do svih potrošača unutar objekta, sa svim potrebnim prekidačima, utičnicama i
sijaličnim mjestima. Rasvjetna tijela treba da zadovolje potrebe kvalitetne rasvjete svih prostorija, trajnosti, kvaliteta i dizajna.
Telefonska instalacija je dovedena u sve sobe.

Svaki stan ima omogućen priključak za bežični internet i interfon. Objekat je zaštićen od udara groma propisanom gromobranskom
instalacijom. Detaljniji podaci dati su u projektu elektroinstalacija.

INSTALACIJE GRIJANJA I VENTILACIJE

Za svaki stan je predviđeno grijanje kombinovanim plinskim bojlerom. Kao grijna tijela predviđeni se pločasti radijatori. Klimatizacija
prostora se predviđa za prostore dnevnih boravaka i to split sistemom.

Ventiliranje vanjskih ostava na suterenu -1 se vrši preko čelične rešetke na sjevernoj fasadi.

Sva kupatila, ostave ventilišu se preko ventilatora i ventilacionih kanala. Detaljnija razrada grijanja i ventilacije objekta je obrađena u
zasebnom projektu mašinskih instalacija koji je u sklopu ovog projekta.

Map

Kontakt podaci

Investitor: H&L Groep
Sarajevo
  • Investitor: H&L Groep
  • Sarajevo
  • Tip objekta: Stambeni objekat
  • Završetak gradnje: 2015
  • Web stranica: http://www.hl-group.ba/
  • Kontakt telefon: +387 61 206 806

Ostali projekti

Svi projekti