Pretraga
Novogradnja logo

BP Nekretnine

Trnovo Bjelasnica

Pretraga

Marketing


Opis

Na prodaju su apartmani površine od 27,57 m2 do 77,13 m2, a koji se nalaze u sklopu objekta „BP apartmani “ koji je trenutno u fazi
izgradnje, a nalazi se u mjestu Babin Do, na olimpijskoj ljepotici Bjelašnici. Objekat zajedno sa susjednim objektima čini jednu
arhitektonsku-kompozicionu cjelinu. Padina parcele koja vizure usmjerava prema hotelu Maršal i obližnjoj šumi, a prije svega na
Bjelašnicu, planinu prepoznatljiva obrisa, te položaj objekta bili su prvi i jedini uvjeti u procesu osmišljavanja novog objekta. Kolski
pristup objektu omogućen je novoplaniranom saobraćajnicom sa jugo-zapadne strane. Planiran je i saobraćaj u mirovanju u blizini
obekta na način da je sa uz saobraćajnicu planirano 9 parking mjesta. Planirani objekat će biti snabdjeven sljedećom
infrastrukturom: elektro – energetskim napajanjem, telefonskom mrežom, vodovodnom i kanalizacionom mrežom.

Map

Kontakt podaci

Ostali projekti

Svi projekti