Pretraga
Novogradnja logo

Naselje oaza

Tuzla

Investitor: Dzenex d.o.o
Pretraga

Marketing


Opis

Grad Tuzla postaje bogatiji za novi stambeni kompleks „Naselje Oaza“, koji se nalazi u Mosniku, na mjestu bivšeg „POLET“ d.d, a
radove na izgradnji stambenog „Naselja Oaza“ izvodi kompanija „DŽENEX“ d.o.o. Tuzla.

Naselje je omeđeno ulicom Vikaljskom sa jugoistočne strane, dok je pristup sa jugozapadne strane omogućen putem ulice Amalije
Lebeničnik. Saobraćaj kroz naselje je riješen glavnom dvosmjernom saobraćajnicom koja se proteže duž cijelog Naselja i na
zapadnoj strani se spaja na tuzlansku Južnu magistralu, neposredno prije „Motela Royal“ gdje je omogućen treći pristup ovom
Naselju. Predviđene su i pomoćne jednosmjerne saobraćajnice i time je omogućen kolski pristup svakom objektu u Naselju.

Map

Kontakt podaci

Investitor: Dzenex d.o.o
Tuzla

Ostali projekti

Svi projekti