Pretraga
Novogradnja logo

Šip - K-34 K-35

Sarajevo

Investitor: Fond Kantona Sarajevo
Završetak gradnje: 2019
Pretraga

Marketing


Opis

Izgradnja dva nova objekta K-34 K-35 na lokaciji ŠipPočela je stambena izgradnja dva nova objekta K-34 i K-35 sa ukupno 52
stambene jedinice, što sa postojećim objektima K-36 i K-37 u neposrednoj blizini čini ukupno 104 stambene jedinice i 64 garaže.
Nastavak izgradnje ovih modernih stambenih objekata uz najpovoljnije uslove finansiranja za boračku i populaciju mladih. Prodajna
cijena stanova je od 1.910,00 do 2.055,00 KM/m2 sa uračunatim PDV-om. Kupcima koja u skladu sa Zakonom o dopunskim
pravima boraca-branitelja BIH ostvaruju pravo na refundiranje troškova rente i uređenja, omogučena je u iznosu od 180 KM/m2 na
naćin kako je ova oblast utvrđena navedenim zakonom.Model prodaje stanova je slijedeči:
- Za sve, prema strukturi, dvoiposobne stanove površine cca. 63 km2, kupoprodajna cijena se može izmiriti uplatom učešća u visini
od 60%vrijednosti ugovora i isplatom ostatka cijene u 40 jednakih mjesečnih rata.
- Za sve, prema strukturi, trosobne stanove kupoprodajna cijena se može izmiriti uplatom učešća u visini od 50% vrijednosti ugovora
i isplatom ostatka cijene u 50 jednakih mjesečnih rata.
- Za sve, prema strukturi, četverosobne stanove i stanove koji u svom sastavu imaju garažu kupoprodajna cijena se može izmiriti
uplatom učešća u visini od 40% vrijednosti ugovora i isplatom ostatka cijene u 60 jednakih mjesečnih rata.
Model prodaje garaže je slijedeči:
-Kupoprodajna cijena se može izmiriti uplatom učešća u minimalnoj visini 10% odgođenim plaćanjem u 24 / dvadesetčetiri / jednake
mjesečne rate i oplatu ostatka ugovorene vrijednosti u 50 / pedeset / jednakih mjesečnih rata.
Ovo predstavlja kontinuitet prepoznatljivosti Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova u sferi stanogradnje na području
Kantona Sarajevo. Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova je sklopio ugovor o poslovnoj saradnji sa bankarskim sektorom
zbog određenih zahtjeva stranaka a sve u cilju omogućavanja kreditiranja naših stranaka odnosno kupaca. Omogučili smo na taj
način kreditiranje kupaca za kupovinu naših stanova pod povoljnim uslovima kao i rokom otplate do 25 godina.

Map

Kontakt podaci

Investitor: Fond Kantona Sarajevo
Sarajevo

Ostali projekti

Svi projekti