Pretraga
Novogradnja logo

Novo Gradnja Mejtas

Sarajevo

Pretraga

Marketing


Opis

Stambena zgrada vrhunskog kvaliteta u strogom centru Sarajeva.

Početak gradnje: august 2014. godine | Završetak gradnje: april 2015. godine

Kombinacija atraktivne lokacije, visokog kvaliteta gradnje i maksimalno funkcionalno projektovanog prostora, uz veoma
prihvatljive cijene, čine ovu ponudu jedinstvenom u okruženju.

zgrada mejtas

Preuzmite katalog: H&L group Katalog DOLA 7 .pdf

Zgrada se nalazi u najužem centru grada u ulici DOLA br. 7, Mejtaš, Sarajevo.

Na udaljenosti od 5 minuta laganog hoda nalaze se obrazovne i kulturne ustanove, trgovine, apoteka, pijaca, restorani, stajališta
javnog gradskog saobraćaja, taxi stajalište, te svi sadržaji potrebni za ugodan život u mirnoj, urbanoj sredini.

Oblikovanje i materijalizacija

Oblikovno objekat je savremeno tretiran, sa materijalizacijom površina odgovarajućoj vremenu u kome je nastao. Projektom
tretirani objekat se estetski i oblikovno uklapa u postojeće okruženje i obogaćuje ga kao savremeni objekat koji daje ovom
prostoru pečat vremena u kome je nastao. Materijali koji su korišteni u projektu i od kojih je planirano izvođenje objekta
zadovoljavaju najviše standarde kvaliteta i osiguravaju trajnost, kvalitet i najzahtjevnije uslove u eksploataciji objekta, a
istovremeno osiguravaju efikasnu toplinsku izolaciju, visoke zahtjeve za hidroizolacijima, te zaštitu od požara. Zidani zidovi
izvode se šupljom blok opekom 20cm (vanjski i unutrašnji zidovi) i 10 cm pregradni unutrašnji zidovi. Pregradni zidovi između
stanova su od armiranog betona debljine 20cm.

Fasadni sistem je EPS F termoizolacija debljine 10 cm sa završnom silikatnom žbukom, dok je garaža (suteren) i zidovi ulaznog
platoa obloženi sa Xps30 termoizolacijom debljine 5 cm i završno obložena slaganim kamenom. Svi dimnjaci , ventilacije i
fekalne vertikale u objektu su obzidani porobetonskim pločama debljina 5 i 10 cm . Na mjestu gdje se treba montirati plinski
bojler
(vešeraj) i razdjelnik grijanja, obziđuje sa porobetonskim pločama debljine 10cm. Dimnjaci i ventilacije iznad krova se obziđuju
punom opekom na kant debljine 6,5cm. Instalacioni zid u kuhinjama se zida punom opekom na kant debljine 6,5cm. Svi zidovi se
malterišu (osim gipskartona i zidova na kojima se postavlja EPS-F), gletuju i finalno boje poludisperzivnom bojom (2×).

Stropovi stanova se zidarski obrađuju završno gletuju i boje poludisperzivnim bojama 2x.

Krov objekta je ravni krov sa završnom obradom od kamenih ploča na distancerima, dok je krov iznad kučice sa završnom
obradom od sarnafila 15G – sintetička membrana.

Podovi u objektu su projektovani kao plivajući podovi ukupne debljine 10 cm sa završnom obradom u skladu sa namjenom
prostorije. Kao podna obloga u sobama projektovan je tarket, dok su u mokrim prostorijma predviđene keramičke pločice I klase.
Na lođama i terasi je projektovana protuklizna keramika l klase.

Stubišni prostori se obrađuju keramičkim pločicama dok se stepenište oblaže kvalitenim kamenim pločama.

Zidovi kupatila se oblažu čitavom visinom prvoklasnim keramičkim pločicama. Zidovi kuhinja se oblažu do 1,5m visine
keramičkim
pločica, a zidovi ostalih prostorija se boje paropropusnim poludisperzivnim bojama.

Unutrašnja vrata su drvena, furnirana plemenitim prirodnim furnirima, ulazna vrata ustanove protivprovalna i protivpožarna T60.

Prozori su od kvalitetnih PVC profila sa prekinutim termičkim mostom i ostakljenjem dvoslojnim termopan staklom.

Garažna vrata su rolo rešetkasta sa elekromotorom i daljinskim otvaranjem.

Hidroizolacija dijelova objekta izloženih vanjskim uticajima vlage se izvodi sa aditivima za volumensku hidroizolaciju koji se
dodaju u beton i sa sistemom injekcionih cjevčica i bubrećih membrana. Unutrašnje hidroizolacije rade se bešavnim
hidroizolacijama. Horizontalni plinski kanal na visokom prizemlju se vodi pri stropu i zatvoren je 3×1,25cm – troslojnim
gipskartonskim pločama i zaptiven vatrootpornim crvenim silikonom. To isto važi i za vertikalni plinski kanal u stubištu koji ima
svoju ozidanu ozraku iznad krova. Vodomjeri i hidrantska mreža su zatvoreni dvostrukom vlagoodbojom platom od
gipaskartonskih ploča, a jaka i slaba struja su zatvoreni dvostrukom platom od običnih gipskartonskih ploča.

Ugradbeni vodokotlići se zatvaraju dvostrukom vlagoodbojom platom od gipaskartonskih ploča sa završnom obradom keramičke
pločice.

Okno lifta na krovu ima svoju potrebnu ozraku.

Završni pod garaže je epoksidna smola-epoksid.

Ograda na stepeništu, francuskim prozorima i lođama je od čeličnih kutijastih profila 6×6 cm kao vertikalnih nosača, ankerisana
papučicama za ab podnu konstrukciju.

Ispuna – vertikale od čeličnog flaha na razmacima od 12cm, zavarene na donju horizontalu od kutijastih profila 6x2cm i gornju
horizontalu -rukohvat 6×2 cm. Sve vareno punim varom, varovi finalno obrušeni. Bojenje temeljnom bojom i završnom bojom 2×
po izboru projektanta. Visina ograde je 100cm.

Ograda na lođama/terasama potkrovlja i dijelu krova je od lamistal stakla 8.8.1 ukupne visine 100 cm.
Nosač stakla je U profil formiran od čeličnog lima visine 10 cm koji se veže za ab konstrukciju kroz profil samourezujućim vijcima
i
dodatno ankeriše na estrih pomoću L profila vijcima. Lprofil se ispuni silikonskom gumom koja učvršćuje staklo.

INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE
Objekat se, po projektu, priključuje na postojeću vodovodnu i postojeću kanalizacionu mrežu. Očitanje potrošnje vode mjeri se
pojedinačnim vodomjerima za svaki stan. U kupatilima i kuhinjama su obezbjeđeni dovod sanitarne i odvod fekalne vode.
Kupatila su opremljena prvoklasnim sanitarnim uređajima (konzolne WC školjke sa ugradbenim vodokotlićem, umivaonici sa
jednoručnim baterijama, modernog dizajna i vrhunskog kvaliteta. U objektu je projektovana odgovarajuća hidrantska mreža.

ELEKTROINSTALACIJE
Gruba instalacija jake i slabe struje razvodi se do svih potrošača unutar objekta, sa svim potrebnim prekidačima, utičnicama i
sijaličnim mjestima. Rasvjetna tijela treba da zadovolje potrebe kvalitetne rasvjete svih prostorija, trajnosti, kvaliteta i dizajna.
Telefonska instalacija je dovedena u sve sobe.
Svaki stan ima omogućen priključak za bežični internet i interfon. Objekat je zaštićen od udara groma propisanom
gromobranskom instalacijom.

INSTALACIJE GRIJANJA I VENTILACIJE
Za svaki stan je predviđeno grijanje kombinovanim plinskim bojlerom. Kao grijna tijela predviđeni se pločasti radijatori.
Klimatizacija prostora se predviđa za prostore dnevnih boravaka i to split sistemom.
Ventiliranje vanjskih ostava na visokom prizemlju se vrši preko čelične rešetke na sjevernoj fasadi. Sva kupatila, ostave ventilišu
se preko ventilatora i ventilacionih kanala. Detaljnija razrada grijanja i ventilacije objekta je obrađena u zasebnom projektu
mašinskih instalacija koji je u sklopu ovog projekta.

Kontakt informacije

Telefon: +387 61 181 598 Fax: +387 33 201 849 Adresa: Maršala Tita 29
http://www.hl-group.ba/2016/ulica-kovaceva-broj-4/

Map

Kontakt podaci

Ostali projekti

Svi projekti